Škvalas LT – 2020 pavasaris

Buriavimo regatos Škvalas LT – 2020 pavasaris    

               VARŽYBŲ NUOSTATAI

1.Organizatoriai.

1.1.   Varžybas organizuoja  Eimutis Inkrata ir Remigijus Maladauskas, lenktynių komitetas.

1.2 .Regatos teisėjai – Eimutis Inkrata , Audrius Pavalkis .Sekretorė – Vilma Inkratienė,

2.Taisyklės.

2.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020)“

2.2. Varžybų nuostatus.

2.3. Lenktynių instrukciją.

3.Reklama.

3.1.Varžybose galios TBF (WS) 20 Reglamentas.

3.2.Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4.Teisė dalyvauti ir paraiškos.

4.1.Vykdoma regata atvira , joje gali dalyvauti  visų Lietuvos  buriuotojų klubų nariai bei                                     pavieniai buriuotojai,  išsinuomavę jachtas  per tarpininkus – varžybų organizatorius ar                savarankiškai  ir pateikę paraišką varžybų organizatoriams.

4.2.Varžybose dalyvauja šių tipų  jachtos:

-ANTILA 27

4.3.Jachtos vadas turi turėti ne žemesnę kaip 2 eilės jachtos vairininko kvalifikaciją .

4.4.Vardinės paraiškos pateikiamos varžybų organizatoriams elektroniniu paštu ,

      ne vėliau likus 40 dienų  iki varžybų pradžios .

5.Renginio vieta.

5.1. Regata vykdoma Mozūrų ežeruose Lenkijos respublikoje.

       Regatos dalyvių registracijos  uostas Gižycko  ,Lenkija.

         uosto adresas :  Giżycko, Lenkija (bus patikslinta )

6.Tvarkaraštis.

6.1. 2020 m. balandžio 23 d. ketvirtadienis  

         12.00 val.  Dalyvių registracija, jachtų priėmimas.

6.2. 2020 m. balandžio  24 d. penktadienis

         10.00 val. Regatos atidarymo ceremonija.

         10.30 val. Jachtų vadų pasitarimas.

         11.30 val. Pirmos dienos  startas  Niegoczyn  ežeras , numatomi 5 trumpi plaukimai.

 6.3. 2020 m. balandžio 25 d. šeštadienis

         10.30 val. Jachtų vadų pasitarimas.

         11.30 val. Antros  dienos  startas ilgasis maratoninis plaukimas .

          18 val. Regatos rezultatų paskelbimas ,regatos uždarymas ,vakarienė.

 

        2020 m. balandžio  26 d. sekmadienis                                                            

 

                              Regatos dalyvių kelionė į jachtų stovėjimo uostus.

                              Jachtų pridavimas iki 15 val.

 

 

7.Lenktynių instrukcija.

7.1.Lenktynių instrukcija bus patalpinta pranešimų lentoje 2020 m. balandžio 23 d. nuo 12 val.

8.Distancijos.

8.1.Lenktynių distancijų schemos ir aprašymas kartu su lenktynių instrukcija bus patalpinti                                       pranešimų lentoje nuo 2020.04.24 d. nuo 09 val. Iliustracija Nr1,2.

 

9.Baudų sistema.

9.1.Organizacinis komitetas gali be nagrinėjimo nubausti jachtą už BVT 42 taisyklės pažeidimą.

9.2.Bus taikoma 44 taisyklės baudos..

9.2.Organizacinio komiteto (protestų komiteto) sprendimai bus galutiniai .

10.Taškų skaičiavimas.

10.1.Bus naudojama Linijinė taškų skaičiavimo sistema taisyklė A4.

10.2.Kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis, reikalingas bent 1 plaukimas.

11.Radijo ryšys.

11.1.Išskyrus ypatingus atvejus, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų,    neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliems telefonams.

12.Prizai.

12.1.Kiekvienos įskaitinės grupės įgulos , užėmusios prizines vietas ,bus apdovanotos prizais ir medaliais.

13.Atsakomybė.

13.1.Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (taisyklė 4).Vykdanti organizacija      neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį , susijusius su regata , prieš ją , jos metu ar po jos. Visos  taisyklės negarantuoja visiško jachtos ir jos įgulos saugumo. Pagal WS Buriavimo varžybų taisykles (BVT) p.1.2…kiekvienas varžybų (plaukimo) dalyvis asmeniškai atsako už individualios plūdrumo priemonės panaudojimą, atsižvelgiant į sąlygas.

13.2. Pagal WS BVT p4. – Jachta pati atsako už savo sprendimą dalyvauti ar tęsti dalyvavimą lenktynėse.

 13.3.Pagal WS OSR p.1.02.1 – Jachtos ir jos įgulos saugumas yra vienintelė ir neišvengiama laivo vado atsakomybė. Laivo vadas atsako, jog laivas kruopščiai ir saugiai paruoštas, įgula tinkamai apmokyta ir instruktuota, ekipažas yra fiziškai pasirengęs susidurti su blogomis oro sąlygomis. Laivo vadas prieš plaukimą paskiria asmenį perimti jo pareigas, jam esant nedarbingam.

      13.4.Pagal WS OSR p.1.02.2 – „Nei WS OSR ir kitos taisyklės varžybose (plaukimuose), nei    jachtos techninė apžiūra pagal WS OSR ir Lietuvos BJTPT jokiu būdu neapriboja arba nesumažina neribotos laivo vado atsakomybės“.

 

 

 

14.Mokeščiai.

14.1. Jachtos  nuomojamos per tarpininkus – varžybų organizatorius.

ANTILA 27 – jachtos kaina  350 Eur visam regatos laikotarpiui.

Startinis mokestis už  kiekvieną  įgulos narį –  30 Eur( už žmogų, )

Užstatas 250 Eur  ( mokamas jachtos  savininkui; po regatos užstatas grąžinamas jeigu nieko nesulaužoma, padarius nuostolių daugiau nei numatyta užstato suma remonto kaštus turi padengti nuomuotojas).

Numatomos papildomos išlaidos :

jachtos stovėjimas uoste,už automobilio stovėjimą aikštelėje. Įgulos maitinimas .

Įgulos,  savarankiškai  išsinuomavusios jachtas,  moka 100 Eur  startinį jachtos mokestį ir   30Eur.už kiekvieną įgulos narį.

Įgulai , atšaukus jachtos rezervavimą ir nedalyvavus regatoje, pinigai už jachtos rezervavimą                 negrąžinami 100 % .Startinis mokestis už įgulos narį grąžinamas 50 %  .

 

15.Kita informacija.

15.1.Regatos organizatoriai pasilieka teisę keisti lenktynių tvarkaraštį ir plaukimų skaičių.

15.2. Vėjui, pasiekus 6 m/s greitį , lenktynės bus nutrauktos  ar visai nevykdomos ( sprendimą

priima regatos vyr. teisėjas ).

15.3   Jachtų klasėje susirinkus ne daugiau kaip keturioms jachtoms , klasės bus apjungtos.

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis  telefonu ar el.paštu.

Rezervacija  vykdoma el.paštu laisva forma  .

Užpildytos anketos grąžinamos organizatoriams .

Rezervacija regatai patvirtinama  pervedus pinigus už jachtos nuomą. (pilna suma).

Jachtų  rezervacijos pabaiga 2020.03.30

El.paš. skvalas.lt@gmail.com

Tel. +37065061113

Regatos organizacinis komitetas

Atsakyti