2024 m. Kauno miesto kreiserinių jachtų čempionato nuostatai

 1. ORGANIZATORIAI
  1. Varžybas vykdo ir organizuoja KAUNO BURIUOTOJŲ KLUBAS.
 2. TAISYKLĖS
  1. Varžybos vykdomos pagal ISAF 2021-2024 m. BVT, šiuos nuostatus ir lenktynių instrukciją.
 3. REKLAMA
  1. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.
 4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS
  1. Visos Kauno buriuotojų klubo regatos yra atviros ir asmeninės;
  2. Jachtų vadai turi turėti jo valdomai jachtai atitinkančią kvalifikaciją;
  3. Paraišką dalyvauti regatose jachtų kapitonai pateikia likus ne mažiau kaip 1 val. iki starto procedūrų pradžios.
 5. STARTO MOKESTIS
  1. Starto mokestis klubo narių jachtoms – 25 EUR, ne klubo narių – 30 EUR;
  2. Starto mokestis sumokamas pateikiant paraišką dalyvauti regatoje.
 6. REGATŲ TVARKARAŠTIS
  1.  Regatos vykdomos pagal visuotinio klubo narių susirinkimo patvirtintą tvarkaraštį;
  2. Regatų startas 11 val. Prieš kiekvieną regatą, 9.30 – 10.00 vyksta dalyvių registracija, regatos distancijos aptarimas;
  3. Kauno miesto kreiserinių regatų čempionate planuojamą vykdyti 12 regatų iš kurių 9 įskaitinės;
  4. Jeigu regatos metu vyksta keli plaukimai, jų taškai skai2iuojami kaip atskiras (papildomas) etapas;
 7. JACHTŲ MATAVIMAI
  1. Jachtų apmatavimai atliekami pagal klubo lenktynių komiteto 2013metais patvirtintą instrukciją. Suvedus davinius į klubo tinklapyje pateiktą skaičiuoklę, gaunamas jachtos lenktyninis balas kuris ištaiso faktiškai lenktynėse sugaištą laiką;
  2. Visos regatose dalyvaujančios jachtos pagal savo konstrukcines ir lenktynines savybes, bei remiantis ankstesnių metų regatų rezultatais, skirstomos į tris startines grupes:
   1. gr   –  ORC kreiserinės jachtos;
   2. gr  –  ORC sportinės ir RS tipo jachtos;
   3. gr –  Laisva grupė, neturinti ORC sertifikato ir plaukianti trumpesnę distanciją.
 8. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
  1. Lenktynių instrukcija paskelbiama starto dieną bet ne vėliau kaip dvi valandos iki starto pradžios.
 9. DISTANCIJOS
  1. Lenktynių distancijų shemos skelbiamos lenktynių instrukcijoje.
 10. BAUDŲ SISTEMA
  1. Regatų metu  44.1 taisyklė yra pakeista taip kad „Dviejų apsisukimų“   bauda, pakeista į „Vieno apsisukimo“ baudą;
  2. Jeigu jachta sužalojo žmogų ar padarė didelę žalą arba net atlikusi baudą įgijo žymų pranašumą varžybose ar varžybų serijoje dėl taisyklių pažeidimo, tai jos bauda turi būti pasitraukimas iš lenktynių.
 11. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
  1. Kiekviena finišavusi jachta gauna taškų, priklausomai nuo to kokią vietą užėmė ( I-a vieta – 1 taškas, II-a vieta – 2 taškai ir t.t.);
  2. Kiekviena startavusi, bet nefinišavusi jachta (DNF) gauna taškus pagal formulę „finišavusių skaičius + 1“;
  3. Kiekviena užsiregistravusi, bet nestartavusi jachta (DNC) gauna taškus pagal formulę „finišavusių skaičius + 2“;
  4. Jachtos neturinčios lenktyninio balo rezultatas apskaičiuojamas pritaikant jai nepalankiausią tos grupės lenktyninį balą ir pridedant 10% jos faktiškai sugaišto distancijoje laiko.
 12. RADIJO RYŠYS
  1. Regatose naudojamas VHF 16 kanalas;
  2. Jachta negali nei priimti nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliems telefonams.
 13. KONTROLINIS LAIKAS
  1. Kontrolinis laikas kiekvienai regatai nustatomas atsižvelgiant į tos dienos meteorologines sąlygas ir skelbiamas varžybų instrukcijoje.
 14. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
  1. Nugalėtojas kiekvienoje grupėje nustatomas atskirai;
  2. Jachtos vieta galutinėje įskaitoje nustatoma pagal taškų, surinktų visose regatose sumą, atmetus trijų blogiausių regatų rezultatus;
  3. Jeigu kelios jachtos surenka vienodą taškų skaičių, pirmenybė nustatoma skaičiuojant geriausius rezultatus atskiruose plaukimuose;
  4. Atskirose startinėse grupėse, įgulos užėmusios tris pirmąsias vietas, apdovanojamos prizais, diplomais, medaliais;
  5. Jeigu startinėje grupėje nesusidaro 4 jachtų, apdovanojama tik I-ą vietą užėmusios jachtos įgula;
  6. Atskiri rėmėjai gali įsteigti savo prizus, nurodydami įteikimo sąlygas;
  7. “GREIČIAUSIOS” jachtos pereinamas prizas bus įteiktas jachtai, sudalyvavusiai visuose čempionato plaukimuose ir parodžiusiai mažiausią distancijose sugaištą laiką.
 15. SAUGUMO PRIEMONĖS
  1. Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių gyvybę ir jų nuosavybę;
  2. Už laivų ir įgulų saugumą atsakingi laivų kapitonai;
  3. Dėl gelbėjimo liemenių naudojimo sprendimą priima jachtos kapitonas, tačiau vėjui sustiprėjus virš 3m/s, visų jachtų įgulos privalo jas dėvėti. Ant teisėjų laivo prieš startą keliama vėliavėlė YANKEE ir garsinis signalas;
  4. Vienutininkų ir naktinių regatų metu, gelbėjimo liemenės privalo būti dėvimos visais atvėjais be išimties. Naktinių regatų metu įgulos narių skaičius negali būti mažesnis nei du.

 

REGATŲ LENKTYNINIS KOMITETAS

Regatų vyriausias teisėjas                                          Valdas Klišaitis

Regatų vyriausias matuotojas                                   Vitalis Danilavičius

Rezultatų apdorojimas                                                Mindaugas Rasiukevičius