Naujos buriuotojų diplomavimo taisyklės

Lietuvos buriuotojų sąjunga parengė LBS prezidento įsakymo „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“ projektą.
Projektas parengtas atsižvelgiant i galiojančių teisės aktų nuostatas, tarptautinius teisės aktus bei gerąją praktiką. Projektas yra paskelbtas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje, kur su juo susipažinti bei pateikti jam pastabas bei pasiūlymus gali projektą derinančios atsakingos institucijos ir visuomenė teisės aktų nustatyta tvarka.
Su pateiktu projektu galite susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/09349cf08ce211e7a5e2b345b086d377?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4b69f44-7be3-460b-bcd9-f9d1d91cf87b

Atsakyti