Kreiserinių jachtų 2022m. čempionato rezultatai

Results are final as of 20:27 on May 10, 2022

KBK Klasë

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: SRS, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasë Burës Nr. Balas Sezono atidarymo Taðkai Po atmetimø
          2022-05-07    
          12.00.00    
1st Audrasta KBK LTU-1208 0.71617 1.0 1.0 1.0

ORC I Klasë

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: SRS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasë Burës Nr. Balas Sezono atidarymo Taðkai Po atmetimø
          2022-05-07    
          12.00.00    
1st Tango ORC I LTU-1250 0.9193 1.0 1.0 1.0
2nd Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9099 2.0 2.0 2.0
3rd Kira ORC I EST-874 0.8936 3.0 3.0 3.0
4th Vaiva ORC I LTU-1283 0.8708 4.0 4.0 4.0
5th Alka ORC I LTU-2281 0.9194 5.0 5.0 5.0
6th Falco Peregrinus ORC I LTU-2230 0.8803 6.0 6.0 6.0

ORC II Klasë

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: SRS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasë Burës Nr. Balas Sezono atidarymo Taðkai Po atmetimø
          2022-05-07    
          12.00.00    
1st Why Knot ORC II LTU-417 0.9825 1.0 1.0 1.0
2nd Toy ORC II LTU-2324 1.0145 2.0 2.0 2.0
3rd Maria ORC II LTU-2031 0.9969 3.0 3.0 3.0
4th GiliJoga ORC II LTU- 1.0405 4.0 4.0 4.0
5th Infinity ORC II LTU-2414 1.0059 5.0 5.0 5.0

Sezono atidarymo – KBK Klasë – 2022-05-07 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-10kts
Vieta Jachta Klasë Burës Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Audrasta KBK LTU-1208 0.71617 12.00.00 14.46.20 2.46.20 1.59.07 1.0

Sezono atidarymo – ORC I Klasë – 2022-05-07 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-10kts
Vieta Jachta Klasë Burës Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango ORC I LTU-1250 0.9193 12.00.00 15.19.37 3.19.37 3.03.30 1.0
2 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9099 12.00.00 15.30.14 3.30.14 3.11.17 2.0
3 Kira ORC I EST-874 0.8936 12.00.00 15.37.38 3.37.38 3.14.29 3.0
4 Vaiva ORC I LTU-1283 0.8708 12.00.00 15.48.20 3.48.20 3.18.50 4.0
5 Alka ORC I LTU-2281 0.9194 12.00.00 15.40.04 3.40.04 3.22.20 5.0
6 Falco Peregrinus ORC I LTU-2230 0.8803 12.00.00 15.55.48 3.55.48 3.27.34 6.0

Sezono atidarymo – ORC II Klasë – 2022-05-07 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-10kts
Vieta Jachta Klasë Burës Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Why Knot ORC II LTU-417 0.9825 12.00.00 15.19.00 3.19.00 3.15.31 1.0
2 Toy ORC II LTU-2324 1.0145 12.00.00 15.14.53 3.14.53 3.17.43 2.0
3 Maria ORC II LTU-2031 0.9969 12.00.00 15.19.16 3.19.16 3.18.39 3.0
4 GiliJoga ORC II LTU- 1.0405 12.00.00 15.20.08 3.20.08 3.28.14 4.0
5 Infinity ORC II LTU-2414 1.0059 12.00.00 15.28.36 3.28.36 3.29.50 5.0


kaunobures.lt

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com

Atsakyti