Kauno buriuotojų klubo narių dėmesiui

Šių metų vasario 16 dieną, 12 val. Kauno jachtklube, vaikų buriavimo mokyklos ,,Bangpūtys“ patalpose, šaukiamas Kauno buriuotojų klubo narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Dienotvarkėje:

  1. Komandoro ataskaita
  2. Naujos klubų valdybos rinkimai
  3. 2017m. buriavimo regatų formato svarstymas
  4. Diskusijos

Kviečiame klubo narius aktyviai dalyvauti

Komandoras

Atsakyti