Kauno buriuotojų klubo ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Vasario 16 dieną įvyko Kauno buriuotojų klubo ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Jo metu buvo dalinai atnaujinta klubo valdyba, patvirtintas 2017 metų regatų tvarkaraštis ir formatas, pasiūlytas ir priimtas naujas klubo nario mokesčio rinkimo metodas.

Patvirtintas naujas regatų starto mokęstis. Klubo nariai vienbalsiai nusprendė paremti komandoro siūlymą klubui įstoti į Lituvos buriuotojų sąjungą. Visi nekantriai laukiame buriavimo sezono pradžios.

Neabejokite – jis tikrai ateis.

Komandoras

Atsakyti