KAUNO BURIUOTOJŲ KLUBO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

KAUNO BURIUOTOJŲ KLUBO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO

P R O T O K O L A S

KAUNAS

2018.02.09

Dalyvauja 21 klubo narys

Dienotvarkėje:

  1. Komandoro ataskaita
  2. 2018 metų regatų tvarkaraščio ir formato tvirtinimas
  3. Diskusijos

Komandoras pateikė klubo veiklos ataskaitą už 2017 metus.

Buvo pateikta svarstymui 2 regatų formatai:

  1. 8 regatos, po 3-5 plaukimus, kiekviena regata atskira
  2. 13 regatų, 15 plaukimų, 3 atmetimai. Visi plaukimai – Kauno miesto kreiserinių jachtų čempionatas

Su nedideliais pakeitimais patvirtintas antras regatų formato variantas. Žr. nuorodoje: 2018m. regatų tvarkaraštis

Regatose jachtas nuspręsta skirstyti į 4 startines grupes:

I grupė – 9 m ir daugiau ilgio

II grupė – 7 – 8,9 m ilgio

III grupė – iki 7 m ilgio

IV grupė – sportinės ir RS tipo jachtos

Skirstant jachtas į grupes atsižvelgti į jos sportines savybes.

Pritarta pasiūlymui atidėti starto laiką, esant nepalankioms regatai oro salygoms.

Dienotvarkė išsemta.

Atsakyti