Buriavimo regata Škvalas LT – 2023 ruduo

1.Organizatoriai

1.1.   Varžybas organizuoja  Eimutis Inkrata , lenktynių komitetas.

1.2 .Regatos teisėjai – Eimutis Inkrata , Audrius Pavalkis . Sekretorė – Vilma Inkratienė,

2.Taisyklės

2.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2021 -2025)“

2.2. Varžybų nuostatus.

2.3. Lenktynių instrukciją.

3.Reklama

3.1.Varžybose galios TBF (WS) 20 Reglamentas.

3.2.Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4.Teisė dalyvauti ir paraiškos

4.1.Vykdoma regata atvira , joje gali dalyvauti  visų Lietuvos  buriuotojų klubų nariai bei                                     pavieniai buriuotojai,  išsinuomavę jachtas  per tarpininkus – varžybų organizatorius ar                savarankiškai  ir pateikę paraišką varžybų organizatoriams.

4.2.Varžybose dalyvauja šių tipų  jachtos:

-ANTILA 27

4.3.Jachtos vadas turi turėti  jachtos vairininko kvalifikaciją .

4.4.Vardinės paraiškos pateikiamos varžybų organizatoriams elektroniniu paštu ,

      ne vėliau likus 40 dienų  iki varžybų pradžios .

5.Renginio vieta

5.1. Regata vykdoma Mozūrų ežeruose Lenkijos respublikoje.

       Regatos dalyvių registracijos  uostas Wilkasi  ,Lenkija.

       uosto adresas :   

AZS  Ośrodek w Wilkasach

Wilkasy ul. Niegocińska 5

11-500 Giżycko (mapa)

6.Tvarkaraštis

6.1. 2023 m.rugsėjo 28 d. ketvirtadienis  

         13.00 val.  Dalyvių registracija, jachtų priėmimas.

                 Uostas Wikasį AZS Wilkasy ,  ul.Niegocinska  5  , 11-500 Gižycko

6.2. 2023 m.rugsėjo 29 d. penktadienis

         10.00 val. Regatos atidarymo ceremonija.

         10.30 val. Jachtų vadų pasitarimas.

 11.30 val. Pirmos dienos  startas  .

 6.3. 2023 m.rugsėjo 30 d. šeštadienis

         10.00 val. Jachtų vadų pasitarimas.

         10.30 val. Antros  dienos  startas.                                                                           

          18 val. Regatos rezultatų paskelbimas ,regatos uždarymas ,vakarienė .

     6.4 2023 m.spalio 01 d. sekmadienis                                                            

          Regatos dalyvių kelionė į jachtų stovėjimo uostus .

7.Lenktynių instrukcija

7.1.Lenktynių instrukcija bus patalpinta pranešimų lentoje 2023 m. rugsėjo  29 d. nuo 9.00 val.

8.Distancijos

8.1.Lenktynių distancijų schemos ir aprašymas kartu su lenktynių instrukcija bus patalpinti                                       pranešimų lentoje nuo 2023.09.29 d. nuo 08 val. Iliustracija Nr. 1,2.

9.Baudų sistema

9.1.Organizacinis komitetas gali be nagrinėjimo nubausti jachtą už BVT 42 taisyklės pažeidimą.

9.2.Bus taikoma 44 taisyklės baudos..

9.2.Organizacinio komiteto (protestų komiteto) sprendimai bus galutiniai .

10.Taškų skaičiavimas

10.1.Bus naudojama Linijinė taškų skaičiavimo sistema taisyklė A4.

10.2.Kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis, reikalingas bent 1 plaukimas.

11.Radijo ryšys

11.1.Išskyrus ypatingus atvejus, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų,    neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliems telefonams.

12.Prizai

12.1.Kiekvienos įskaitinės grupės įgulos , užėmusios prizines vietas ,bus apdovanotos prizais ir medaliais.

13.Atsakomybė

13.1.Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (taisyklė 4).Vykdanti organizacija      neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį , susijusius su regata , prieš ją , jos metu ar po jos. Visos  taisyklės negarantuoja visiško jachtos ir jos įgulos saugumo. Pagal WS Buriavimo varžybų taisykles (BVT) p.1.2…kiekvienas varžybų (plaukimo) dalyvis asmeniškai atsako už individualios plūdrumo priemonės panaudojimą, atsižvelgiant į sąlygas.

13.2. Pagal WS BVT p4. – Jachta pati atsako už savo sprendimą dalyvauti ar tęsti dalyvavimą lenktynėse.

 13.3.Pagal WS OSR p.1.02.1 – Jachtos ir jos įgulos saugumas yra vienintelė ir neišvengiama laivo vado atsakomybė. Laivo vadas atsako, jog laivas kruopščiai ir saugiai paruoštas, įgula tinkamai apmokyta ir instruktuota, ekipažas yra fiziškai pasirengęs susidurti su blogomis oro sąlygomis. Laivo vadas prieš plaukimą paskiria asmenį perimti jo pareigas, jam esant nedarbingam.

      13.4.Pagal WS OSR p.1.02.2 – „Nei WS OSR ir kitos taisyklės varžybose (plaukimuose), nei    jachtos techninė apžiūra pagal WS OSR ir Lietuvos BJTPT jokiu būdu neapriboja arba nesumažina neribotos laivo vado atsakomybės“.

14.Mokeščiai

14.1. Jachtos  nuomojamos per tarpininkus – varžybų organizatorius.

ANTILA 27 – jachtos kaina  400 Eur visam regatos laikotarpiui.

Startinis mokestis už  kiekvieną  įgulos narį –  45 Eur( už žmogų, )

Užstatas 250 Eur  ( mokamas jachtos  savininkui; po regatos užstatas grąžinamas jeigu nieko nesulaužoma, padarius nuostolių daugiau nei numatyta užstato suma remonto kaštus turi padengti nuomuotojas).

Numatomos papildomos išlaidos :

jachtos stovėjimas uoste ,už automobilio stovėjimą aikštelėje. Įgulos maitinimas .

Įgulos,  savarankiškai  išsinuomavusios jachtas,  moka 120 Eur  startinį jachtos mokestį ir   45Eur.už kiekvieną įgulos narį.

Įgulai , atšaukus jachtos rezervavimą ir nedalyvavus regatoje, pinigai už jachtos rezervavimą                 negrąžinami 100 % .Startinis mokestis už įgulos narį grąžinamas 50 %  .

15.Kita informacija

15.1.Regatos organizatoriai pasilieka teisę keisti lenktynių tvarkaraštį ir plaukimų skaičių.

15.2. Vėjui, pasiekus 6 m/s greitį , lenktynės bus nutrauktos  ar visai nevykdomos ( sprendimą

priima regatos vyr. teisėjas ).

15.3   Jachtų klasėje susirinkus ne daugiau kaip keturioms jachtoms , klasės bus apjungtos.

Dėl kitos informacijos prašome kreiptis  telefonu ar el.paštu.

Rezervacija  vykdoma el.paštu laisva forma  .

Užpildytos anketos grąžinamos organizatoriams .

Rezervacija regatai patvirtinama  pervedus pinigus už jachtos nuomą. (pilna suma).

Jachtų  rezervacijos ir paraiškų pateikimo  pabaiga 2023.09.01

El.paš. skvalas.lt@gmail.com

Tel. +37065061113

 

Atsakyti