Buriuotojų klubo susirinkimo regatų pakeitimai

Š.m. gegužės 3d. įvykusio klubo narių susirinkimo metu buvo aptartas 2023 metų sezono varžybų formatas. Esminiai pakeitimai būtų sekantys:

  • Jei jachtoje nebuvo atlikta burių keitimo ar kitų, greitį įtakojančių pakeitimų – galios praeitų metų ORC sertifikatas;
  • Jei jachta, lenktynių metu, protestuoja prieš kitą jachtą – ji turi pranešti protestuojamai jachtai ir iškelti raudoną protesto vėliavą. Jei protestą gavusi jachta ištaiso klaidą padarydama 360° apsisukimą, ji tampa laisva nuo protesto. Jei ji nesutinka ir protestą turi nagrinėti teisėjas – teisėjas kaltininkui gali skirti 5% laiko baudą arba diskvalifikaciją;
  • Jei šeštadienio lenktynės neįvyksta dėl oro sąlygų, jos keliamos į sekantį lenktynių savaitgalį, darant keletą plaukimų tą dieną;
  • Starto mokestis klubo nariams 25€. Ne klubo nariams 30€

Atsakyti